Fogo Skydive Team-czyli sport w Feniksie

W 2012 dzięki nawiązanej współpracy z firmą FOGO na bazie wybranych członków naszego stowarzyszenia powstaje FOGO SKYDIVE TEAM. Dzięki otrzymanemu wsparciu możemy poważniej mysleć o rywalizacji sportowej w takich dyscyplinach jak celność lądowania oraz akrobacja zespołowa.Członkowie team-u cały czas podnoszą swoje umiejętności, co przyniosło już pierwsze sukcesy podczas zawodów, w których startowali zawodnicy naszego team-u.