Przepisy

OGŁOSZENIE NR1 PREZESA URZĘDULOTNICTWA CYWILNEGO z dnia
9 marca 2015r  w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące:
http://edziennik.ulc.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=2B20E47460488542085A7D287433D9F5?year=2015&act=6


ROZPORZĄDZENIEMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 czerwca 2013r.wsprawie świadectw kwalifikacji:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2013/107/664.pdf#zoom=90

OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY zdnia 3 lipca 2019r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu,Budownictwa i GospodarkiMorskiejw sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy–Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001497/O/D20191497.pdf