Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego, trzeba spełniać tylko następujące warunki:

-mieć ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych,

-posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem

  skoków spadochronowych na min. sumę gwarancyjna 10.000 SDR - polisa w cenie kursu - TUIR Warta,

- osoby niepełnoletnie muszą posiadać ubezpieczenie NNW dotyczące skoków spadochronowych.


         Pomagamy wykupić odpowiednie polisy, kontakt w tej sprawie    

 

TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY - metoda szkolenia na linę


Szkolenie jest prowadzone wg- Programu Szkolenia Spadochronowego-  zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie lotniska w Lesznie.

W przypadku zebrania się grupy kilku osób zajęcia teoretyczne możemy przeprowadzić u Ciebie - w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy.

Do czasu zdania państwowego egzaminu i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji, osoby szkolące się posiadają status ucznia-skoczka i wykonują samodzielnie skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.


                                             Szkolenie teoretyczne obejmuje następujący materiał:

 

1. Prawo lotnicze - 30 min
2. Człowiek-możliwości i ograniczenia - 30 min
3. Ogólne bezpieczeństwo skoków  -1h
4. Ogólna wiedza o spadochronach - 1h
5. Teoria skoku spadochronowego - 1h
6. Zasady skoku spadochronowego - 4h 
                                                 
       

                                      Razem to tylko 8 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych!!                                                                                              Ponad to kandydat na skoczka spadochronowego podczas szkolenia przechodzi zajęcia:


 -trapez /czynności po otwarciu spadochronu /

 -skocznia /nauka lądowania/

 -nauka układania spadochronu i zwijana go po skoku.

         

Pierwsze skoki wykonywane są z wysokości 800-1000 metrów z samolotu Cessna 182

na spadochronach prostokątnych typu:,Mars 291,Voyager 280, Commodore 270.