Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej

W roku 2022, po raz kolejny nasze stowarzyszenie podjęło owocną współpracę i na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Pierwszy skok spadochronowy drogą do zwiększenia poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa” wyszkoliliśmy do pierwszego skoku 50 osób. Uczestnicy projektu wzięłi także udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przed medycznej.
Za współpracę dziękujemy gorąco WCR Leszno